De Levensexecuteur

Het levenstestament


Wie regelt uw zaken als u hiertoe zelf niet in de gelegenheid bent of wanneer u niet meer in staat bent om uw eigen wil te bepalen?


Er kunnen vervelende situaties ontstaan wanneer u, bijvoorbeeld door een ongeluk, een hersenbloeding of dementie zelf geen beslissingen meer kan nemen.


Een levenstestament is een akte opgesteld door een notaris waarin u vastlegt wie er tijdens uw leven uw belangen kan behartigen in het geval dat u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om uw eigen zaken te regelen.


U kunt Unyk Financieel Beheer vragen als gevolmachtigde/levensexecuteur in uw levenstestament.

Wij zullen uw zaken dan op een adequate en deskundige wijze afhandelen.


Ook is Unyk Financieel Beheer benoembaar als onafhankelijk toezichthouder in het kader van het levenstestament, wanneer u bijvoorbeeld één van u kinderen wilt benoemen tot gevolmachtigde.

Tarieven Levensexecuteur

Intakekosten                                                                             € 302,50*

Jaarlijkse (onderhouds) kosten - bij rustend testament       € 250,00**

Uurtarief tijdens uitvoering testament                                    €  85,00 


Alle kosten zijn inclusief BTW - tariefwijziging voorbehouden. 


* Toelichting Intakekosten
In de intakekosten zitten begrepen, een (kennismakings)gesprek op locatie of bij mijn op kantoor. Tijdens dit gesprek wordt de inhoud van het testament door genomen en beoordelen concept testament opgemaakt door notaris. 


** Toelichting jaarlijkse (onderhouds)kosten. 
Jaarlijks zal uw situatie opnieuw worden doorgesproken zodat wij op het moment dat het testament ten uitvoering komt voldoende op de hoogte zijn om onze werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.